fbpx

Excimer Lazer ile Gözlüklere Son

Excimer Lazer Nedir?

‘Excimer Lazer’ terimi refraksiyon kusurlarını (miyop, hipermetrop, astigmatizma) düzeltmek amacıyla kullanılan şemsiye bir terimdir. Yani excimer lazer tedavisi denildiğinde ortak noktaları excimer lazer kullanımı olan birden fazla yöntem kastedilmektedir. Bu yöntemlerin en sık kullanılanları PRK, LASİK, LASEK ve EpiLASİK’tir.

Bu tedavilerde kullanılan excimer lazer ile gözümüzün en ön kısmında bulunan ve saydam olan kornea tabakası yeniden şekillendirilmekte ve kırıcılığı değiştirilerek kişinin göz numarası düzeltilmektedir. Hangi hastada hangi yöntemin kullanılacağı ile ilgili olarak iyileşme süresinde değişiklikler olmaktadır. Yine hastanın göz muayenesindeki bulgular bir yöntemin diğerlerine üstünlüğüne neden olabilmektedir. Hekiminiz göz muayeneniz sonucunda sizin için uygun yöntemi belirleyecektir. Ezcimer Lazer tedavisi sonrasında kişinin gözlüksüz görmesinde dramatik iyileşmeler ortaya çıkmaktadır.

LASİK (Laser-in-situ Keratomileusis)

LASİK en sık kullanılan excimer lazer yöntemlerinden bir tanesidir. LASİK yönteminde öncelikle gözün kornea tabakasından ince bir flep kaldırılmaktadır. Bu flebi kaldırmak için iki yöntem mevcuttur. Klasik mikrokeratom adı verilen çok ince bıçaklar ya da son dönemde kullanılmaya başlayan femtosecond lazer. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, sonuçta korneadan flep kaldırılır ve alttaki kornea yatağına excimer lazer uygulanmaktadır. Kornea yatağı excimer lazer ile yeniden şekillendirildikten sonra flep tekrar kornea yatağı üzerine yapıştırılmaktadır. 

Excimer Lazer Cihazı
Excimer Lazer Cihazı

PRK (Photorefractive Keratectomy)

PRK da LASİK gibi sık kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. PRK’da korneanın epitel tabakası adı verilen yüzeyel tabaka öncelikli olarak kaldırılmaktadır. Yani LASİK’te olduğu gibi korneadan flep şeklinde bir tabaka kaldırılmamaktadır.  Ortadan kaldırılan epitel tabakası iyileşme periyodunda 3-4 gün içinde yenilenmektedir. Epitel tabakası kaldırıldıktan sonra korneada yatağına excimer lazer uygulanmaktadır. Excimer lazer işlemi bittikten sonra göze kontakt lens konulmakta ve birkaç gün sonra kontakt lens alınmaktadır. Kişinin korneasının ince olması PRK’nın önemli uygulanma nedenlerinden bir tanesidir. 

PRK yönteminde iyileşme dönemi LASİK’e göre bir miktar daha uzundur.

LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis)

LASEK’te LASİK ve PRK’ya benzemektedir. Bu yöntemde PRK’da soyulan epitel tabakasının soyulması amacıyla alkol kullanılmaktadır. Alkol ile epitel tabakasındaki hücreler gevşemekte ve bu şekilde cerrah epitel tabakasının tamamen imha etmeden altta yapışık olduğu kornea yatağından ayırmaktadır. Excimer lazer ile kornea yatağı yeniden şekillendirildikten sonra epitel tabakası yeniden kornea üzerine yerleştirilmekte ve göze kontakt lens konulmaktadır. Birkaç gün sonra kontakt lens alınmaktadır. 

Epi-LASİK (Epithelial Laser in Situ Keratomileusis)

Epi-LASİK yöntemi de LASİK yöntemi gibidir. Ancak kaldırılan flep daha ince olup epitel tabakası ile sınırlıdır. İnce flep kaldırıldıktan sonra kornea yatağında excimer lazer uygulanır ve  flep yeniden yerleştirilir. Göze birkaç gün için kontakt lens konulmaktadır. Epi-LASİK yöntemi LASİK ve LASEK yöntemlerinin bir karışımı gibi de değerlendirilmektedir.

Doç.Dr. Fatih Çakır Gündoğan (Göz Hastalıkları Uzmanı)
Doç.Dr. Fatih Çakır Gündoğan

Excimer Lazer Cihazının Kökeni Nedir?

Lazer cerrahisinin kökeni 1980’li yıllara dayanmaktadır. Bu yıllarda excimer lazer IBM araştırma şirketince kullanılmakta iken dahiyane bir fikirle hayvan dokusunda skar dokusu oluşturmadan excimer lazerin kullanılabileceği fikri ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda insan dokusunda excimer lazer kullanılmaya başlanmıştır. Yaklaşık  yıllık bir deneme ve araştırma süreci sonrasında LASİK ve PRK excimer lazer tedavileri uygulanmaya başlanmıştır. 2001 yılında LASİK dünyada en sık uygulanılan elektif (acil olmayan) cerrahi yöntemi olmuştur.

Excimer Lazer Nasıl Çalışır?

Excimer Lazer 193 nm bouyunda soğuk bir ultraviyole ışığı yaymaktadır. Bu ışık enerjisi ile kornea dokusu yeniden şekillendirilerek korneanın kırıcılığı değiştirilmekte ve ışığın retina dokusu üzerine odaklanması temin edilmektedir. 

UV ışınının yüksek enerjili atımları ile her bir atımda yaklaşık olarak 0.25 mikron kalınlığında kornea tabakası ortadan kaldırılmaktadır. (1 mikron 1 mm’nin 1000’de biridir). 

Korneanın belirli bir eğimi vardır. Bu eğim kişiler arasında az-çok farkedebilmektedir. Uzağa bakışta az gören miyopların korneasında excimer lazer ile düzleşme sağlanarak korneanın kırıcılığı azaltılmaktadır. Hipermetroplarda ise tersine korneanın dikliği artırılmakta ve bu da kırıcılığı artırarak retina üzerine ışığın odaklanması sağlanmaktadır. 

Astigmatta ise korneadaki düzensizlik uygun atış paternleri ile düzeltilmektedir.

Excimer Lazer her bir sistemin kendisine ait bir bilgisayar yazılımı ile kontrol edilmektedir. Bu yazılım ile korneanın hangi bölgesine ne kadar lazer atışı yapılacağı hesaplanmakta ve atışlar gerçekleştirilmektedir. 

Excimer Lazer esnasında birçok sistemde bulunan göz-takip sistemi sayesinde hasta gözünü hareket ettirdiğinde lazer atışı anında durmaktadır. Bu da çok önemli koruyucu bir sistemdir. Ayrıca hekim kendisi de hasta gözünü hareket ettirdiğine anında sistemi durdurabilmektedir. Bu günümüz lazerlerinde sorun olmaktan çıkmıştır. 

Gözbebeği çapı, lazer hızı ve hasta konforu

Gözbebeği çapı excimer lazer tedavisinde önemli bir parametredir. Eğer kişinin gözbebeği çapının karanlıktaki miktarı korneada lazer uygulanan çapa göre daha fazla ise bu durumda karanlıkta kişide ışık dağılmaları gibi sorunlara yol açabilecektir. Bu durum excimer lazer tedavisinde kişiye özgü ve sabit olmaya bir parametredir. Hekim bu parametreleri dikkate alarak tedavi uygulamaktadır.

Tedavi süresi (excimer lazer’in atım süresi) göz numaranızın büyüklüğüne ve excimer lazer cihazına göre değişmektedir. Ancak genellikle 20-60 saniye arasında değişmektedir. 

Kimlere Lazer Tedavisi Uygulanır?

 • 18 yaşını doldurmuş olanlar,

 • Son 1 yılda göz derecesi 0.50 dereceden fazla değişmemiş olanlar,

 • En fazla -8 dereceye kadar miyopi, -5 dereceye kadar astigmat ya da +5 derece kadar hipermetropisi olanlar,

 • Kornea kalınlığı yeterli kalınlıkta ve dokusu sağlam olanlar,

 • Gözlerinde başka herhangi bir hastalık bulunmayanlar,

Kimlere Lazer Tedavisi Uygulanmaz?

 • Romatizmal hastalıkları olanlar,

 • Kalp hastaları,

 • Diyabet hastaları,

 • Hamile ya da bebek emziren kadınlar,

 • Keratokonus hastaları,

 • Göz tansiyon, üveit, ileri derecede kuru göz vb. göz hastalıkları olanlar.

 • Retina tabakasında dekolman riski olan ve retina ameliyatı geçirmiş olanlar.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır
Call Now Button
Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan
Bültenime Abone Olun