fbpx

Keratokonüs ve Cross-Linking

Keratokonus Nedir?

Keratokonüs hastalığı gözümüzün kornea dokusunun hastalığıdır. Kornea gözümüzün en ön kısmında olan ve saydam olan tabakadır. Kornea hakkında daha fazla bilgi almak için burayı tıklayınız. Korneanın kişiler arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte normal bir eğimi vardır. Korneanın eğimi ne kadar fazla ise kırıcılığı da o oranda fazladır. Keratokonüs hastalığında kornea dokusundaki zayıflıktan dolayı kornea öne doğru bombeleşmeye başlar. Bu bombeleşme sonucunda başlangıçta gözlüklerle ya da kontakt lenslerle düzeltilebilen derecede miyopi ve astigmatizma ortaya çıkar. Cross-linking tedavisi hastalığın ilerlemesini duruduran bir cerrahi işlemdir.

Keratokonus
Keratokonusta korneanın öne doğru bombeleştiği görülmektedir. Zamanla artan bombeleşme neticesinde önce kişinin göz numarasında miyopi ve astigmatizma ortaya çıkar. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde kalıcı görme kayıpları görülebilir.

Keratokonüs hastalığı ilerledikçe korneanın bombeleşmesi artar ve kornea dokusunda kalıcı ve düzensiz değişiklikler ortaya çıkmaya başlar. Bu dönemlerde hastadaki görme sorunu artık gözlüklerle ve kontakt lenslerle düzeltilemeyecek dereceye çıkabilir. Eğer gerekli tedavi uygulanmazsa kalıcı görme kayıpları ortaya çıkabilir. Bu nedenle keratokonüs hastalığının erken tanı ve tedavisi çok önemlidir.

Keratokonus hastalığında Cross-Linking Tedavisi

Keratokonüs hastalığının başlangıç dönemlerinde hastada ortaya çıkan miyopi ve astigmatizma gözlüklerle ve kontakt lenslerle düzeltilebilir. Ancak bu tedavi hastanın görmesini düzeltmeye yönelik bir tedavi olup hastalığın ilerlemesi üzerinde bir etkiye sahip değildir. Keratokonus hastalığında cross-linking tedavisi son 10 yıl içinde yaygın kullanıma girmiş bir tedavi yöntemidir. 

Keratokonusta Cross-Linking Tedavisi
Keratokonusta Korneal Cross-Linking Tedavisi

Keratokonüs hastalığı 10-20 yaşlar arasında genellikle hızlı ilerlemektedir. Bu dönemde çapraz bağlama ya da İngilizce cross-linking adı verilen tedavinin uygulanması çok önemlidir. Keratokonus hastalığında cross-linking tedavisi uygulamasında hastanın korneasına B2 vitamini damlatılarak Ultraviole A ışığına maruz bırakılır. Bu prosedür sonucunda korneadaki kollajen molekülleri arasında çapraz köprüler kurularak kornea dokusunun iç sağlamlığı artırılır. Cross-linking tedavisi ile keratokonüs hastalığının ilerlemesi yüzde 90’ın üzerindeki başarı oranlarında durdurulur. Cross-linking tedavisinden sonra hastanın takipleri sürdürülmeye devam edilmelidir.

Keratokonusta Lazer Tedavisi Yapılabilir mi?

Keratokonus hastalarında halk arasında göz numarasının ‘sıfırlanması’ olarak bilinen excimer lazer tedavisinin uygulanması göreli olarak kontrendikedir. Ancak bazı durumlarda kısıtlı derecede PRK adı verilen excimer lazer yöntemi uygulanabilir. Bu durumlarda excimer lazer ile hastanın görme seviyesinde artış sağlanabilmektedir. Ancak excimer lazer tedavisinin keratokonuslu hastalarda uygulanmasının limitleri yani sınırlamaları mevcuttur.  Keratokonuslu hastalarda uygulanabilecek olan excimer lazer işlemi mutlaka cross-linking tedavisi ile birlikte yapılmalıdır. Tek başına kısıtlı da olsa excimer lazer tedavisi keratokonus hastalarında kesinlikle uygulanmamalıdır.

Cross-linking tedavisinden sonra ne yapılmalıdır?

Cross-linking tedavisi uygulandıktan sonra hastanın başlangıçta 3 aylık aralarla muayene edilmesi gerekir. Bu muayenelerde kornea haritasına bakılarak hastalığı ilerlemesinin durduğundan emin olmak gerekmektedir. İlk 3 kez muayeneden sonra maueyene aralıkları 6 aya çıkarılır ve hastalığın takibi yapılır. 

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır
Call Now Button
Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan
Bültenime Abone Olun

Open chat