fbpx

Tavuk Karası ve Transkorneal Elektriksel Stimülasyon (TES, Okuvizyon) Tedavisi

Oküvizyon (TES) Tedavisinin Kökeni Nedir?

TES tedavisi ‘retinitis pigmentoza’ ya da ‘tavuk karası’ hastaları tarafından kullanılan cihazın ticari ismi dolayısıyla ‘oküvizyon’ tedavisi olarak da bilinmektedir. ‘Okuvizyon tedavisi’ Kayseri Maya Göz Hastanesi’nde Doç.Dr. Fatih Çakır Gündoğan rehberliğinde uygulanmaktadır.

Elektriğin bazı hastalıkların tedavisinde kullanılması düşüncesi elektriğin icadı kadar eskidir. Son yıllarda retinal implantlar alanında yapılan bazı temel araştırmalar sonucunda retinanın elektriksel uyarısı ile  bazı faydalar sağlanabileceği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Retinanın elektriksel uyarısı sonucunda bazı büyüme faktörlerinin retinadan salgılandığı ve bunun sonucunda da retinadaki dejeneratif (hasar verici) değişikliklerin önlenebileceği ortaya atılmıştır.

Almanya’da Tuebingen üniversitesinde yapılan bir araştırmada elektrik uyarım sonucunda görme alanında ve görme ile ilgili başka parametrelerde düzelmeler ortaya çıktığı görülmüş ve uygun bir tedavi şekli geliştirilmiştir.

 

Oküvizyon Tedavisi
Oküvizyon Tedavisi

Oküvizyon (TES) Tedavisi Nasıl Yapılır?

TES tedavisinde öncelikle her bir hastaya verilecek elektriksel uyarı şiddeti belirlenir. Hastaya gözlük şeklinde bir aparat takılır ve hastanın gözünde kornea kısmına temas edecek şekilde elektrotlar yerleştirilir. Daha sonra belirlenen elektriksel uyarı 30 dk boyunca korneaya verilir. 

Oküvizyon (TES) Tedavisi Protokolü Nasıldır?

TES tedavisine başlanmadan önce hastanın mevcut görme seviyesi muayene ve bazı tetkikler yoluyla belirlenir. Daha sonra haftada 1 kez olmak üzere 30 dk süre ile TES tedavisi uygulanır. Belirli haftalarda hastaların görme seviyesini takip etmek amacıyla yapılan muayene ve tetkikler tekrarlanır. 8. haftadan sonra hastaların isteğine bağlı olmak üzere kendileri evde tedaviye devam edip 2 ayda 1 kez kontrol muayenelerine gelebilirler ya da tedaviye belirli aralıklarla hastanede devam edebilirler.  

Kayseri Maya Göz Hastanesi Tedavi Protokolü

Hastanemizde TES tedavisi protokolü en güncel bilimsel bilgilere bağlı olarak kanıta-dayalı tıp prensiplerine uygun şekilde yürütülmektedir.

TES tedavisi mucizevi şekilde hastaların görmesini artıran bir tedavi olmamakla birlikte yapılan kontrollü çalışmalarda tedaviye devam edilen süre içinde görme alanı ve elektrofizyolojik testlerle hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı veya durdurduğu ispatlanmıştır.  ​​​

Her Merkezde Yapılması Uygun Mudur?

TES tedavisinin (Okuvizyon) her merkezde gelişigüzel denilebilecek tarzda uygulanması doğru değildir. Hastanın retinasından elde edilen elektrofizyolojik kayıtların (ki bu kayıtların oldukça hassas koşullara uyularak yapılması gerekmektedir) tedavi öncesinde ve tedavi esnasında değerlendirilerek uygulanması uygun olan yöntemdir.

 

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır
Call Now Button
Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan
Bültenime Abone Olun

Open chat