Göz kapak estetiği denildiğinde ilk aşamada üst göz kapak sarkması ve göz altı torbaları akla gelmektedir. Şimdi bunlara kısaca değinelim.

Üst Göz Kapak Sarkması

Göz Kapak Estetiği
Göz Kapak Estetiği

Göz kapak sarkmaları ve gevşemeleri sık görülen ve genellikle üst göz kapağında ortaya çıkan bir durumdur. Hastalar tarafından ‘göz kapak düşmesi’ ve ‘göz kapak gevşekliği’ olarak da ifade edilmektedir. Göz Kapak sarkması, göz kapak estetiği açısından önemli bir sorundur.

Göz Kapağında Sarkma Neden Ortaya Çıkar?

Göz kapağında sarkma ya da göz kapak düşüklüğü diye tarif edilen durum genellikle blefaroşalazis adı verilen durum sonucunda ortaya çıkmaktadır. Blefaroşalazis genellikle genç kadınlarda ortaya çıkan ve tekrarlayan göz kapağı ödemleri ile karakterize bir durumdur. Yıllar içerisinde tekrarlayan göz kapak ödemleri ilerleyen yıllarda göz kapak cildinde incelme, gevşeme ve sarkmalara neden olmaktadır. Bu durumun kesin tedavisi ise göz kapak ameliyatı ile sarkan fazla cildin alınması ve birlikte gerekirse göz kapaktan dışarı doğru ilerlemiş olan yağ paketlerinin ya da göz kapağı torbalarının da alınmasıdır. 

Göz Kapak Estetiği Ameliyatı öncesi ve sonrası
Blefaroplasti ameliyatı sık yapılan göz kapak estetiği ameliyatlarının başında gelmektedir.

Göz Altı Torbaları Neden Ortaya Çıkar?

Göz Altı Torbaları. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası görülmektedir.
Alt kapak torbaları ameliyatla belirgin derecede düzeltilebilmektedir.

Göz Kapak Torbaları hem üst hem de alt göz kapaklarında ortaya çıkabilmektedir. Göz Kapaklarında bulunan bir ayraç doku göz küresinin arka kısmında bulunan yağ dokuları ile göz kapak cildi arasında bir bariyer olarak görev yapmaktadır. Zamanla yaşa bağlı olarak bu dokunun zayıflaması arkada bulunan yağ paketlerinin öne doğru gelmesine neden olabilmektedir. Bu da hastaların göz kapak torbalanması diye tarif ettiği önemli bir göz kapak estetiği nedenlerinden bir tanesidir. 

Göz Altı Torbaları Neden Ortaya Çıkar?

Gözlerimiz sadece ön kısmı açık bir kemik hazne içerisinde durmaktadır. Ön kısımda göz kapakları daha arka kısımlarda ise derin dokular bulunmaktadır. İşte yüzeyel ve derin dokular arasında yer alan bir ayıraç doku (orbital septum) yüzeyel göz kapak dokuları ile daha derindeki yağ dokularını birbirinden ayırmaktadır. Bu ayraç doku arkadaki yağ dokusunun öne doğru gelmesinin engellemektedir. Ancak yaşla birlikte vücutta meydana gelen dejeneratif değişikliklerden ayıraç doku da nasibini almaktadır. Ayrıraç dokudaki dejeneratif değişiklikler dokusunun esnekliğini azaltır ve arka tarafta bulunan yağ dokusunu yerinde tutmakta zorlanmaya başlar. Zamanla dejeneratif değişiklikler arttıkça yağ dokusu ayıraç dokuyu iterek öne doğru gelmeye başlar. İşte bu durum göz altı torbaları oluşmasına neden olur. Göz altı torbaları sadece alt kapakta ortaya çıkmaz. Birçok hastada üst göz kapağında da göz torbaları ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki şekilde ayıraç dokunun göz kapağı ile daha derinde bulunan yağ dokularını birbirinden ayırdığı net bir şekilde görülmektedir.

Göz Kapak Anatomisi ve Göz Altı Torbaları
Göz Kapak Anatomisi

Göz altı torbaları ile birlikte genellikle göz kapak estetiğini bozan sarkmalar birlikte görülmektedir. Bu iki sorun tek seans ameliyatla giderilebilmektedir. Göz kapak ameliyatlarının göz kapak anatomisini oldukça iyi bilen hekimler tarafından yapılması uygun olanıdır. Aksi halde özellikle alt göz kapak estetiği sorunları ortaya çıkabilmektedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır