Katarakt Nedir?

Hepimizin gözünde doğuştan var olan bir mercek ya da lens bulunmaktadır. Katarakt, göz içindeki doğal lensin saydamlığını kaybederek opak bir görünüm alması ve göz merceğinin ışığı az geçirir veya hiç geçirmez hale gelmesidir. Fako ameliyatı ile bu sorun tamamen ortadan kaldırılabilmektedir.

Gözlerimiz kameraya benzeyen optik bir sistemdir. Bu optik sitemde göze gelen ışık iki temel tabakada kırılıp retina üzerine odaklanmaktadır. İşte ışığı kıran bu iki temel tabaka kornea ve mercektir (lens). Katarakt merceğin doğuştan gelen saydamlığını kaybetmesi olduğundan ışık düzgün bir şekilde kırılıp retina üzerine odaklanamaz. Gözün anatomik yapısı, kornea ve doğal merceğin pozisyonu için lütfen aşağıdaki şekle bakınız.

Göz Anatomisi
Kornea gözün en ön kısmında, doğal lens (mercek) ise korneanın hemen arkasında bulunmaktadır.

Katarakt Çeşitleri Nelerdir?

Birçok tipi olmakla birlikte, kataraktlar genel olarak nedenlerine göre 3 ana grup altında incelenebilirler:

  • Yaşa bağlı 

  • Doğumsal: Bazı metabolik hastalıklara bağlı olarak yenidoğanda ve bebeklerde görülmektedir.

  • İkincil Nedenler: Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı (kortizon gibi), darbeler, metobolik hastalıklar (diyabet gibi) sonucunda oluşanlardır.

Katarakt ameliyatı (fako ameliyatı) açısından kataraktın nedenleri arasında bir fark bulunmamaktadır.

KATARAKT-4
Şekilde Son Evre Katarakt Görülmektedir. Ameliyat Olmak İçin Fazla Beklemek Riskleri Artırmaktadır.

Yaşlılığa Bağlı Katarakt Neden Oluşur?

Katarakt en sık yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Doğal göz içi lensinin saydamlığını kaybetmesinin bilinen bir sebebi olmamakla birlikte beslenme, ultraviyole ışınları gibi birçok risk faktörü bulunmaktadır. Lensin saydamlığını kaybetme durumuna göre hastalar önceleri uzak ya da yakın görme bozukluğundan şikayet ederler. Lenste opaklaşma arttıkça hem uzak hem de yakın görmeler hastanın sosyal yaşantısını rahatsız edecek şekilde artar.  Fako ameliyatı ile kesin bir sonuç alınmakta ve hastaların görme dereceleri belirgin şekilde artmaktadır.

İlerlemiş Katarakt
Şekilde Doğal Lensin Saydamlığını Tamamen Kaybettiği Son Evre Katarakt Görülmektedir.

Fako Ameliyatı

Kataraktın ilaçla veya gözlükle tedavisi mümkün olmayıp ilerlemesini de durdurabilecek etkili bir yöntem bulunabilmiş değildir. Tek tedavisi ameliyattır. Ameliyat, şeffaflığını kaybetmiş olan göz merceğinin alınıp yerine yeni bir göz merceğinin yerleştirilmesi sistemine dayanmaktadır…

En güncel olan ameliyatı yöntemi Fako ameliyatıdır.

katarakt-2
Kataraktın Görme Üzerine Etkisi

Fako Yöntemi

Fako cihazı, saniyede 40.000 defa titreşen ses dalgaları yardımıyla kataraktı göz içerisinde eritir ve vakumla göz dışına alır. Böylece katarakt temizlendikten sonra, katlanabilir ve akrilik maddeden üretilmiş mercek göz içerisine yerleştirilir. Fako ameliyatı en modern katarakt ameliyatı yöntemdir ve halk arasında ‘lazerle katarakt ameliyatı’ olarak bilinmektedir. Fako cihazı sayesinde göz içerisine 2.8 mm’lik bir kesi ile girilerek ameliyat tamamlanmaktadır. Fako ameliyatı cerrahi süresini kısaltmakta ve ameliyatın emniyeti artmaktadır.

Katarakt ev Fako Ameliyatı
Fako Yöntemi ile Katarakt Ameliyatı

Mercek Çeşitleri

Katarakt ameliyatında saydamlığını kaybetmiş olan doğal mercek alındıktan sonra yerine konulan göz içi merceklerin bazı çeşitleri bulunmaktadır. Göze yerleştirilen merceklerin tipi kişinin gözünde astigmat olup olmadığına göre ya da kişinin aynı anda hem uzağı hem de yakını görme hedefine bağlı olarak değişmektedir. 

Fako ameliyatında kullanılan mercekler merceğin yapıldığı malzemeye göre 2 çeşit ve işlevine göre ise 4 çeşit olarak değerlendirilebilmektedir. Katarakt Ameliyatında Kullanılan Göz İçi Mercekler Konusunda Daha Ayrıntılı Bilgi Almak için Burayı Tıklayınız.

gozici-mercek
Şekilde Katarakt Ameliyatı sonrasında Yapay Göz İçi Merceğin Göze Yerleştirildikten Sonraki Görüntüsü İzlenmektedir.

Fako Ameliyatı Zamanlaması

Modern fako ameliyatının ortaya çıkması katarakt ameliyatı tekniğinde önemli bir iyileşmeya neden olmuştur. Daha küçük kesilerden katarakt ameliyatı mümkün hale gelmiştir. Ameliyat sonrasında dikiş ihtiyacı ortadan kalkmıştır.

Modern katarakt cerrahisinde eski teknikte olduğu gibi kataraktın yoğunluğunun artmasının beklenmesi ameliyatta komplikasyon riskini artıran bir durumdur. Çok beklemiş bir kataraktın fako ameliyatı ile alınması ameliyat süresini uzatan bir nedendir. Ameliyat süresinin uzaması ve ayrıca bazı başka risklerin artmasından dolayı katarakt yoğunluğu makul bir dereceye gelince alınması gerekir ve gereğinden uzun süre beklenmesi uygun değildir. 

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır