Kayseri Göz Çizdirme (Lazer Göz Ameliyatı) ve Fiyatları

Göz Çizdirme (Lazer Göz Ameliyatı) Nedir?

Günümüzde miyopi, hipermetropi ve astigmat tedavisinde sıklıkla kullanılan excimer lazer kelimesi yerine neden göz çizdirme ameliyatı denildiğini biliyor musunuz?

Göz çizdirme terimi aslında lazer göz ameliyatı ortaya çıkmadan önce miyop ve astigmat tedavisinde kullanılan bir yöntemi ifade etmektedir. Bu yöntemde gerçekten de gözün kornea tabakası üzerine cerrahi hassasiyete sahip bıçaklarla çizikler atılır idi.

Lazer göz ameliyatı ortaya çıktıktan sonra ise halk dilinde göz çizdirme ifadesi değişmemiş ve lazer göz ameliyatının yerine kullanılagelmiştir. Günümüzde gerçek anlamda göz çizdirme yöntemi hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Bu yazıda göz çizdirme ve lazer göz ameliyatı terimlerinin kullanımı ile lazer göz ameliyatları kastedilmektedir.

Kimlere Lazer Göz Ameliyatı Uygulanabilir?

 • En az 18 yaşında olmanız gerekmektedir. Ancak bu mutlak bir zorunluluk değildir. 
 • Son 1 yıl içinde göz numarasında değişme olmamalıdır ya da az olmalıdır.
 • Gözünüzde keratokonus, glokom (göz tansiyonu), tavuk karası (retinitis pigmentoza), sarı-nokta hastalıkları, retina hastalıkları, üveit gibi  hastalıklarda uygulanması hasta özelinde karar verilmesi gereken bir durumdur.
 • Göz kuruluğu olanlarda bazı lazer yöntemlerinin uygulanamaz.
 • Şeker hastalığı (diyabet) bulunmamalıdır.
 • Romatizmal hastalığı olanlarda kişiye özel karar verilmelidir.
 • Hamile ve emziren kadınlarda uygulanması uygun değildir. 
 • Kornea kalınlığı ve kornea kırıcılık haritasının lazer göz ameliyatına uygun olması gerekmektedir.

Yukarıdaki kriterlerin bir kısmı mutlak kriter değildir. Yani ‘olmazsa olmaz’ değildir. Her durumun hasta özelinde hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan-Kayseri Göz Doktoru
Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan-Kayseri Göz Doktoru

Lazer Göz Ameliyatı tedavisinde yapılan işlem nedir?

Excimer Lazer tedavisinde gözümüzün ön kısmında bulunan saydam kornea tabakası üzerine lazer atışları yapılarak kornea tabakasına yeni bir şekil verilir. Bu şekilde kornea tabakasının kırıcılığı değiştirilmektedir.  Örneğin göz numarası 3 derece miyop olan bir kişinin kornea kırıcılığı normalde 44 derece ise lazerle kırıcılık yaklaşık olarak 41 dereceye düşürülerek kişideki gözlük sorunu ortadan kaldırılır.

Lazer Göz Ameliyatı Nasıl Uygulanır?

Hasta lazer operasyonunun yapılacağı yatağa sırt üstü yatırılır ve başı ayrılmış olan bölgeye yerleştirilir. Hastanın rahat bir pozisyonda olması sağlanır.
Her iki göze damla damlatılarak lokal anestezi sağlanır. Göze damlatılan damlaların gözü uyuşturma etkisi saniyeler içinde ortaya çıkar. Hasta operasyon esnasında göze dokunulduğunu hisseder, ancak ağrı duymaz.
Göz çevresi antiseptik solüsyonla temizlenir ve sonra kurulanır.
Göz çevresine drape adı verilen bir şeffaf örtü yerleştirilir.
Hastanın gözüne blefarosta adı verilen ve hastanın göz kapağını kapamasını engelleyen cerrahi alet yerleştirilir. Bunu yerleştirilmesi ağrısızdır, hasta istese bile gözünü kapatamaz.
Hasta çok heyecanlı ise ve heyecanını kontrol edemiyorsa bu durumda yatıştırmak amacıyla operasyondan 1 sata önce sakinleştirici ilaç verilebilir. Ama bu durum çok nadiren ihtiyaç duyulmaktadır.
PRK ve No-Touch lazer operasyonları toplamda 5-10 dakika, LASIK operasyonu 10-15 dakika, smile lazer operasyonu ise yaklaşık 15 dakika kadar sürmektedir.
Lazer operasyonunda hastanın tam karşısında bulunan bir ışığa bakması istenir. Cihazın göz derecesini düzeltmek amacıyla lazer atma süresi genellikle en fazla 20 saniye kadar sürer. Bu esnada hasta gözünü bakması gereken ışıktan ayırırsa lazer cihazı lazer atımını durdurur ve uygun bakış pozisyonunda lazere devam edilir. Yani hastanın bu gibi konularda endişeye kapılmasına gerek yoktur.
Lazer göz ameliyatı bitiminde doktorunuz bazen gözünüze koruma amacıyla kontakt lens yerleştirebilir. Bu durumda eğer LASIK yöntemi ile göz çizdirme operasyonu yapılmışsa 1 gün sonra, PRK ya da No-Touch yöntemi uygulanmışsa bu durumda da 4-5 gün sonra kontakt lens doktorunuz tarafından muayenede alınır.

Göz Çizdirme (Lazer Göz Ameliyatı) Yöntemleri Nelerdir?

Lazer göz ameliyatı yöntemlerini temelde yüzeyel ve derin yöntemler şeklinde iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Yüzeyel yöntemler PRK, No-touch lazer (trans-PRK), LASEK gibi yöntemleridir. Derin yöntemler ise LASIK ve smile lazer yöntemleridir.

PRK mı yoksa LASİK mi daha iyidir?

Her iki yöntemin birbirlerine göre avantajlı ve dezavantajlı yönleri bulunmaktadır. Ancak her iki yöntem herkese uygun değildir. Kişinin göz numarası, kornea kalınlığı, kornea kırıcılık haritası ve muayenede elde edilecek diğer bulgularla birlikte hasta ile kurulacak iyi bir iletişimle hangi yöntemin uygulanacağına karar verilir. 

Hastalarımızın internet ortamından elde ettiği bilgilerle kendileri için bir yöntemin uygulanması konusunda ısrarcı tutum içerisine girmelerinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

PRK (Photorefractive Keratectomy)

PRK yöntemi göz çizdirme (lazer göz ameliyatı) yöntemi olarak ilk kullanılmış yöntemdir. PRK yönteminde korneanın en yüzeyel kısmında olan epitel tabakası adı verilen yüzeyel tabaka öncelikli olarak kaldırılmaktadır. Bu kaldırma işlemi alkol yardımıyla ya da mekanik olarak bu amaçla üretilmiş cerrahi aletlerle yapılmaktadır. 

Epitel tabakası kaldırıldıktan sonra korneada yatağına excimer lazer uygulanmaktadır. Excimer lazer işlemi bittikten sonra göze kontakt lens konulmakta ve birkaç gün sonra kontakt lens alınmaktadır. Ortadan kaldırılan epitel tabakası iyileşme periyodunda 2-3 gün içinde yenilenmektedir.  Kişinin korneasının ince olması PRK’nın önemli uygulanma nedenlerinden bir tanesidir. Hasta konforu açısından düşünüldüğünde PRK yönteminde iyileşme dönemi LASİK’e göre bir miktar daha uzundur.

PRK Lazer Göz Ameliyatı-Göz Çizdirme

PRK yönteminde korneanın en üst kısmında bulunan epitel hücre tabakası ya alkolle ya da doğrudan bu amaçla üretilmiş cerrahi aletlerle göz yüzeyinden uzaklaştırılır. Daha sonra açığa çıkan kornea tabakasına lazer işlemi uygulanır. Epitel hücre tabakası kendisini 3-4 gün içerisinde yenilemektedir.

LASİK (Laser-in-situ keratomileusis) Göz Çizdirme Ameliyatı

LASİK en sık kullanılan excimer lazer yöntemlerinden bir tanesidir. LASİK yönteminde öncelikle gözün kornea tabakasından ince bir flep kaldırılmaktadır. Bu flebi kaldırmak için iki yöntem mevcuttur. Klasik mikrokeratom adı verilen çok ince bıçaklar ya da son dönemde kullanılmaya başlayan femtosecond lazer. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, sonuçta korneadan flep kaldırılır ve alttaki kornea yatağına excimer lazer uygulanmaktadır. Kornea yatağı excimer lazer ile yeniden şekillendirildikten sonra flep tekrar kornea yatağı üzerine yapıştırılmaktadır.

LASİK ile yapılan göz çizdirme ameliyatı ya da LASİK lazer göz ameliyatı PRK’dan sonra ortaya çıkmıştır ve sık olarak uygulanmaya başlamıştır.

LASIK Lazer Göz Ameliyatı-Göz Çizdirme

LASİK Lazer Göz Ameliyatı yönteminde korneanın ön yüzünden flep adı verilen ince bir kısım kaldırılır. Açıkta kalan korneaya excimer lazer uygulanarak kornea yeniden şekillendirilir. Daha sonra kaldırılan flep tekrar yerine yatırılır.

No-Touch Lazer Nedir?

Son dönemde ülkemizde no-touch lazer (dokunmadan lazer) ismi ile gündeme gelen Transepitelyal PRK lazer tekniği yeni bir yöntem değildir. Aslında dokunmadan lazer ya da no-touch lazer terimleri farklı bir göz çizdirme ameliyatı (lazer göz ameliyatı) yöntemi adı değildir. Daha çok piyasa şartlarına göre oluşturulmuş bir isimlendirmedir.

Göze hiç dokunulmadan yapılan lazer anlamına gelen no-touch kelimesi reklam anlamında öne çıkarılmaktadır. Bu teknikte yapılan işlem aslında PRK’dır. Klasik PRK’dan farkı ise epitel tabakasının alkolle ya da mekanik yöntemle değil lazerle kaldırılmasıdır ve epitel tabakasının diğer yöntemlerle kaldırıldığı klasik PRK yöntemlerinden ciddi bir farkı yoktur. Ancak no-touch yönteminin daha uygun olduğu bir hasta kesimi de bulunmaktadır. Bu tarz durumlara ancak ayrıntılı bir göz muayenesi ile karar verilmektedir. 

Hangi Göz Çizdirme Yöntemi Size Daha Uygundur?

Bir kişiye hangi lazer göz ameliyatı yönteminin daha uygun olacağı ancak ayrıntılı bir göz muayenesi ile anlaşılabilmektedir. Kişinin görme seviyesi, kornea tabakasının kalınlığı ve kırıcılık haritası, kornea tabakasının eğimi ya da dikliği, daha önce başka bir göz ameliyatı geçirilip geçirilmediği, başka bir hastalığının olup olmadığı hangi lazer göz ameliyatı (göz çizdirme ameliyatı) yöntemine karar verileceği konusunda çok önemlidir. Bu nedenle reklamsal bazı tanıtımlardan etkilenerek bir yöntem konusunda ısrarcı olmak yerine göz çizdirme ameliyatı konusunda kendisini ispatlamış ve tecrübe sahibi bir hekimin kararlarına güvenmeniz daha mantıklı olacaktır.

Kayseri Göz Çizdirme Fiyatları

Göz Çizdirme Fiyatları üzerinde uygulanacak teknik (PRK, LASİK), kullanılacak lazer cihazlarının güncelliği, ameliyatı yapan hekim ve ameliyatın yapıldığı hastane gibi faktörlerden etkilenmektedir. Sağlık Hizmetinin metalaştırılmasını engellemek ve mevcut hukuksal regülasyonlara uymak amacıyla web sitemizde göz çizdirme fiyatları hakkında doğrudan bilgi vermeyi uygun bulmuyoruz. 

Lazer Göz Ameliyatı İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Kayseri Göz Çizdirme (Lazer Göz Ameliyatı) ve Fiyatları hakkında 14 yorum yapıldı.

 1. Leyla KARDAŞ

  İyi günler.sag +4 .75 sol + 5.00 göz numarasına sahibim.42 yaşındayım ve 36 yıldır gözlük kullanıyorum.lazer ile cizdirme ile fiyatlandırma ortalama fiyatı ne kadardır?

  1. Merhaba hocam benim 2 gözüme lasek tedavisi uygulandı. sol sag 1,25 ve 2.25 Miyop ve astigmat vardı. Sol gözüm düzeldi. Sağ gözümde eskisinden kötü bulanıklık var. Doktorum yaşın 40 olduğu için bir miktar miyop bıraktım bilerek dedi. Yakın sorunu yaşama diyerek. Bilerek gözde numara bırakma mantıklı bir yaklaşım mıdır? Yoksa hatalı bir operasyon geçirmiş olabilir miyim?

 2. halim tanınmış

  merhaba sağ ve sol gözüm 6 numara ve birinde yok denecek kadar astigmam var ücreti ne olur cevap verirseniz sevinirim 34 yaşındayım 20 senedir gözlük kullanıyorum teşekkür ederim kolay gelsin.

    1. Iyi günler Bu fiyat aralığı tek göze yapılan operasyon için mi 2 göze yapılan operasyon için mi dir.

 3. Merhaba,
  Verdiğiniz fiyat aralığı iki göz için değil mi? Tek göz olursa fiyat yarı fiyatına iniyor mu?

   1. Merhabalar
    Sph. sycl. axe
    Sağ -5. -3.50. 174
    Sol -5.50. -1.50. 8
    18 yaşındayım polis olmak istiyorum bu göz numaraları ile lazer tedavisi olabilir miyim ve ne kadar şuan lazer fiyatları cevaplarsanız çok sevinirim

 4. Merhaba,sol gözüm +6.50 ile 0.75 astigmat, sağ gözüm ise +6.75 ile 0.75 astigmattır. Lazer tedavisi ile göz numarası ortalama ne kadar düşer?

 5. Merhaba iki gözüm de 2.75 derece miyop. 21 yaşındayım. Fiyat olarak ne kadar olur lazer ile cizdirmede.

Yorumlar kapalı.

Scroll to Top
lazer göz ameliyatı kayseri
LAZER OPERASYONLARINDA
% 15 İNDİRİM

30 KASIM 2023 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR!

DOÇ. DR. FATİH ÇAKIR GÜNDOĞAN

Sitemizi ziyaret ederek KVKK ve çerez kullanım politikamızı kabul etmiş sayılıyorsunuz.