Göz Çizdirme mi, Lazer Göz Ameliyatı Mı?

Günümüzde miyopi, hipermetropi ve astigmatizma tedavisinde sıklıkla kullanılan excimer lazer kelimesi yerine neden göz çizdirme denildiğini biliyor musunuz? Göz Çizdirme terimi aslında excimer lazer dönemi öncesinde miyopi ve astigmatizma tedavisinde kullanılan bir yöntemi ifade etmektedir. Bu yöntemde gerçekten de gözün kornea tabakası üzerine cerrahi hassasiyete sahip bıçaklarla çizikler atılır ve kişinin gözlük kusurunun giderilmesi amaçlanır idi. O dönemlerden itibaren göz çizdirme  ve göz çizdirme ameliyatı kelimesi halk arasında yaygınlaşmış ve yanlış olarak günümüzde kullanılan excimer lazer’in yerine de kullanılagelmiştir. Excimer lazer sonrası dönemde ise halk arasında ‘lazer göz ameliyatı’ şeklinde bahsedilmeye başlamıştır. 

Excimer lazer yönteminde eskiden kullanılan teknikte olduğu gibi gözde çizikler oluşturulmaz. Gözümüzün kornea tabakası mikrohassasiyete sahip ileri teknoloji ürünü lazerle yeniden şekillendirilir ve gerçek göz çizdirme yöntemine göre çok daha iyi sonuçlar elde edilir. Yani günümüzde eski yöntem göz çizdirme değil, yeniden şekillendirme yöntemi olan ve halk arasında lazer göz ameliyatı olarak bilinen excimer lazer kullanılmaktadır. Bu nedenle göz çizdirme yerine lazer göz ameliyatı demek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Günümüzde kullanılan modern excimer lazer yöntemleri başlıca PRK ve LASİK‘tir. Excimer lazer’in kimlere uygulanabileceği konusunda bilgi almak için burayı tıklayınız.

Excimer Lazer Göz Çizdirme Ameliyatı Değildir

Excimer Lazer‘ terimi refraksiyon kusurlarını (miyop, hipermetrop, astigmatizma) düzeltmek amacıyla kullanılan şemsiye bir terimdir. Halk arasında sıkça ‘göz çizdirme’ ya da ‘göz çizdirme ameliyatı’ olarak da bilinen excimer lazer tedavisi denildiğinde ortak noktaları excimer lazer kullanımı olan birden fazla yöntem kastedilmektedir. 

Kimlere Excimer Lazer Tedavisi ya da Lazer Göz Ameliyatı Uygulanabilir?

  1. En az 18 yaşında olmanız gerekmektedir. Ancak bu mutlak bir zorunluluk değildir. 
  2. Son 1 yıl içinde 0.75 dpt altında artış olması gerekmektedir. 
  3. Gözünüzde keratokonus, glokom (göz tansiyonu), tavuk karası (retinitis pigmentoza), sarı-nokta hastalıkları, retina hastalıkları, üveit gibi  hastalıklar bulunmamalıdır. 
  4. İleri derecede göz kuruluğu olanlarda uygun değildir.
  5. Şeker hastalığı (diyabet) bulunmamalıdır.
  6. Bazı romatizmal hastalıklar (SLE, romatoid artrit gibi) bulunmamalıdır.
  7. Hamile ve emziren kadınlarda uygulanması uygun değildir. 
  8. Kornea kalınlığı ve kornea kırıcılık haritasının excimer lazere uygun olması gerekmektedir.

Yukarıdaki kriterlerin bir kısmı mutlak kriter değildir. Yani ‘olmazsa olmaz’ değildir. Her durumun hasta özelinde hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Excimer Lazer tedavisinde yapılan işlem nedir?

Excimer Lazer tedavisinde gözümüzün ön kısmında bulunan saydam kornea tabakası üzerine lazer atışları yapılarak kornea tabakasına yeni bir şekil verilir. Bu şekilde kornea tabakasının kırıcılığı değiştirilmektedir.  Örneğin göz numarası 3 derece miyop olan bir kişinin kornea kırıcılığı normalde 44 derece ise lazerle kırıcılık 41 dereceye düşürülerek kişideki gözlük sorunu ortadan kaldırılır.

Excimer Lazer Yöntemleri Nelerdir?

Temelde 2 farklı excimer lazer yöntemi bulunmaktadır. Bunlar LASİK ve PRK yöntemleridir. Bunların dışındaki yöntemler aslında bu iki yöntemin farklı uygulamaları olarak değerlendirilmektedir. Örneğin halk arasında no-touch adı verilen lazer yöntemi aslında bir PRK yöntemidir. 

PRK mı yoksa LASİK mi daha iyidir?

Her iki yöntemin birbirlerine göre avantajlı ve dezavantajlı yönleri bulunmaktadır. Ancak her iki yöntem herkese uygun değildir. Kişinin göz numarası, kornea kalınlığı, kornea kırıcılık haritası ve muayenede elde edilecek diğer bulgularla birlikte hasta ile kurulacak iyi bir iletişimle hangi yöntemin uygulanacağına karar verilir. 

Hastalarımızın internet ortamından elde ettiği bilgilerle kendileri için bir yöntemin uygulanması konusunda ısrarcı tutum içerisine girmelerinin uygun olmadığı değerlendirilmektedir.

LASİK (Laser-in-situ keratomileusis)

LASİK en sık kullanılan excimer lazer yöntemlerinden bir tanesidir. LASİK yönteminde öncelikle gözün kornea tabakasından ince bir flep kaldırılmaktadır. Bu flebi kaldırmak için iki yöntem mevcuttur. Klasik mikrokeratom adı verilen çok ince bıçaklar ya da son dönemde kullanılmaya başlayan femtosecond lazer. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, sonuçta korneadan flep kaldırılır ve alttaki kornea yatağına excimer lazer uygulanmaktadır. Kornea yatağı excimer lazer ile yeniden şekillendirildikten sonra flep tekrar kornea yatağı üzerine yapıştırılmaktadır. 

PRK (Photorefractive Keratectomy)

PRK da LASİK gibi sık kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. PRK’da korneanın epitel tabakası adı verilen yüzeyel tabaka öncelikli olarak kaldırılmaktadır. Yani LASİK’te olduğu gibi korneadan flep şeklinde bir tabaka kaldırılmamaktadır.  Ortadan kaldırılan epitel tabakası iyileşme periyodunda 3-4 gün içinde yenilenmektedir. Epitel tabakası kaldırıldıktan sonra korneada yatağına excimer lazer uygulanmaktadır. Excimer lazer işlemi bittikten sonra göze kontakt lens konulmakta ve birkaç gün sonra kontakt lens alınmaktadır. Kişinin korneasının ince olması PRK’nın önemli uygulanma nedenlerinden bir tanesidir. 

PRK yönteminde iyileşme dönemi LASİK’e göre bir miktar daha uzundur.

prk
PRK yönteminde korneanın en üst kısmında bulunan epitel hücre tabakası ya alkolle ya da doğrudan bu amaçla üretilmiş cerrahi aletlerle göz yüzeyinden uzaklaştırılır. Daha sonra açığa çıkan kornea tabakasına lazer işlemi uygulanır. Epitel hücre tabakası kendisini 3-4 gün içerisinde yenilemektedir.

No-Touch Lazer Nedir?

Son dönemde ülkemizde no-touch lazer (dokunmadan lazer) ismi ile gündeme gelen Transepitelyal PRK lazer tekniği yeni bir yöntem değildir. Aslında dokunmadan lazer ya da no-touch lazer terimleri bir excimer lazer teknik adı değildir. Daha çok piyasa şartlarına göre oluşturulmuş bir isimlendirmedir. Bu teknikte yapılan işlem aslında PRK’dır. Klasik PRK’dan farkı ise epitel tabakasının da lazerle kaldırılmasıdır ve epitel tabakasının diğer yöntemlerle kaldırıldığı klasik PRK yöntemlerinden farkı yoktur. No-Touch lazer hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Göz Çizdirme (Lazer Göz Ameliyatı)
No-Touch Lazer adı verilen yöntem en eski excimer lazer yöntemi olan PRK'nın değiştirilmiş bir versiyonu olup her hastanın beklentisini karşılayamayacağı bilinmelidir. Klasik PRK yönteminin tersine epitel tabakası da lazer ile kaldırılmaktadır.