Akıllı Lens: 16 Soru 16 Cevap

Akıllı Lens Nedir?

Akıllı lens göz içine yerleştirildiğinde kişinin hem uzağı hem de yakını görmesini sağlayan lenslerdir. Akıllı lensler göz doktorları tarafından iki temel amaç için kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi katarakt ameliyatı, ikincisi ise göz numaralarının sıfırlanması ve hem yakını hem de uzağı gözlüksüz görmek amacıdır. 

Gözümüzün iç kısmında doğuştan gelen bir mercek (lens) bulunmaktadır. Bu mercek ışık geçirgenliğini kaybettiğinde katarakt ortaya çıkmış olur. Katarakt ortaya çıktığında doğal mercek ameliyatla alınır ve yerine yapay mercekler yerleştirilir. Yapay merceklerin kullanıldığı ikinci durum ise yüksek göz numarasına sahip kişilerde göz derecesinin düzeltilmesidir. Her iki durumda göz içi merceklerini doğal merceğin yerine göz içine yerleştiririz.

Göz İçi Lens Çeşitleri Nelerdir?

Göz içine yerleştirilen yapay mercekler yapay mercekler iki çeşittir. Bunlardan birincisi akıllı lenslerdir. Akıllı lens çok odaklı lenstir. Diğer ismi ise ‘multifokal lens’tir. Multi- öneki ‘çok, birden fazla’ anlamına gelmektedir.

İkinci grup lensler ise standart lens diye adlandırabileceğimiz tek odaklı lenslerdir. Tek odaklı lensler monofokal lenslerdir. Mono öneki ‘tek, bir’ anlamlarına gelmektedir.

Akıllı Lens üzerindeki farklı kırıcılığa sahip halkalarla her mesafede görme avantajı sağlamaktadır.

Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan-Kayseri Göz Doktoru

Akıllı Mercek ile Standart Mercek Farkı

Akıllı lens (multifokal lens, çok odaklı lens, trifokal lens) diye adlandırılan lensler üzerine gelen ışığı birden fazla odağa odaklayabilen lenslerdir. Akıllı lenslerin üzerinde ışığı uzak, orta ve yakın mesafeye odaklayabilen daire şeklinde ışık kırıcı bölgeler vardır.  Bu nedenle akıllı lens kullanımı ile kişi yakını, orta mesafeyi ve uzak mesafeyi gözlüksüz olarak görme imkanına kavuşmuş olur.

Monofokal lens ya da tek odaklı lens ise ışığı sadece tek bir noktaya en iyi şekilde odaklayan lenslerdir. Monofokal lens kullanıldığında kişi hem uzağı hem de yakını aynı anda aynı netlikte göremez. Kişi uzağı net görecek şekilde bir monofokal lens kullanıldı ise okuma gözlüğü ihtiyacı olur. Ya da tam tersi bir durum ortaya çıkar. 

Akıllı Mercek Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Akıllı lens ameliyatı diğer ismiyle akıllı mercek ameliyatı genellikle 10 dakika kadar süren ameliyatlardır. Deneyimli ellerde genellikle bu kadar sürede gerçekleşmektedir. Akıllı lens ameliyatı ile yapılan işlem gözümüzde doğal olarak bulunan lensin alınması ve yerine akıllı lensin yerleştirilmesidir. Aslında akıllı lens ameliyatı kendine özgü farklılıkları olan çok faklı bir ameliyat değildir. Katarakt ameliyatından farkı yoktur. 

Akıllı Lens Fiyatları

Piyasada birçok firmanın ürettiği farklı akıllı lens bulunmaktadır. Akıllı lens fiyatları ameliyatı yapan hekim, ameliyatın yapıldığı hastane ve kullanılacak akıllı lense göre değişebilmektedir. Akıllı lens fiyatları değerlendirilirken sadece fiyatlara odaklanmak çok yanlış olacaktır. Bazen hastalarımızın tamamen fiyata odaklandıklarına şahit oluyoruz. 

Akıllı lens ameliyatı ciddi bir ameliyattır, riskleri vardır ve mutlaka deneyimli bir hekim tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Akıllı Lens Fiyatları 2022

Akıllı lens fiyatları bizlere çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Ancak bu soruya net bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü akıllı lens fiyatı isteyen birçok hastamıza akıllı lens uygulaması yapılmasını muayenede uygun görmüyoruz. Akıllı lens için gelen bazı hastalarımıza lazer göz operasyonu yapıyoruz. Ayrıca lensler arasında ciddi ücret farklılıkları da bir nedendir.

Akıllı Lens Çeşitleri

Akıllı lenslerin iki odaklı akıllı lens (bifokal lens) ve üç odaklı akıllı lens (trifokal lens) lensler olmak üzere iki tipi bulunmaktadır.

İki odaklı akıllı lens ışığı uzak ve yakın mesafeye odaklayabilmektedir. Bu şekilde iki odaklı akıllı lens takılan hastalar uzak ve yakını görebilirler.

Üç odaklı akıllı lens (trifokal akıllı lens) ise kendi üzerine gelen ışığı uzak-orta-yakın mesafelere odaklamaktadır. Bu mercekler iki odaklı akıllı lenslerdeki orta mesafeyi bulanık görme sorununu ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış lenslerdir.

Akıllı Mercek Markaları

Akıllı lensleri üreten çok sayıda uluslararası firma vardır. Bunlar arasında Amerikan AMO ve Alcon firmaları ile Alman Zeiss firmasının ürettiği akıllı lenslerin kalitesi tüm dünyada genel kabul gören akıllı lens markalarıdır. Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan da bu marka akıllı lensleri tercih etmektedir.

Akıllı Mercek Gerçekten Akıllı Mıdır?

Akıllı lenslerin aklı yoktur. Yani bu lensler değişik durumlara uymak üzere farklı roller üstlenmezler. Akıllı lens kavramı bu lenslerin pazarlaması amacıyla türetilmiş bir kavramdır. Bu lenslerin üzerinde iç içe geçmiş halkalar bulunmaktadır. Farklı kırma gücüne sahip olan halkalar kişinin farklı mesafeleri görmesini sağlamaktadır. 

Hastalarımıza önerimiz akıllı lens konusundaki reklamlara kapılarak kendi gözlerine uygun olmayan lenslere karar vermemeleridir. Bu duruma karar verirken etik prensiplere sıkı sıkıya bağlı hekimlere danışmaları, ticari kaygılarla hareket eden kişi ve kurumlardan uzak durmaları önemlidir.

Premium Akıllı Lens Nedir?

‘Premium akıllı lens’ ile ‘akıllı lens’ arasında bir fark yoktur. Her ikisi de aynı lensleri ifade etmektedir. Her iki terim de tıbbi terimler olmayıp pazarlama amacıyla tasarlanmış terimlerdir.

Akıllı Lensler Kimlere Uygulanabilir?

Akıllı lens kullanılması için kişinin göz sağlığının iyi olması gerekmektedir. Örneğin kişi katarakt nedeniyle ameliyat edilecekse ve yerine akıllı lens konulması planlanıyorsa kişinin gözünde göz tansiyonu, retina hastalığı, sarı nokta hastalığı, görme siniri hastalığı, diyabete bağlı göz sorunları gibi sorunların olmaması gerekmektedir. Yani akıllı lens ciddi sorunu olmayan gözlerde kullanılmalıdır. 

Multifokal-Lens-Akıllı-Lens-Akıllı-Mercek-Trifokal Lens
Multifokal-Lens-Akıllı-Lens-Akıllı-Mercek-Trifokal Lens

Akıllı Mercekler Kimler için Uygun Değildir?

İleri derecede göz kuruluğu, göz tansiyonu, sarı-nokta hastalığı ya da ciddi retina hastalığı olan kişiler akıllı lens açısından uygun adaylar değildirler. Ancak bu durumun göz hekiminiz tarafından kararlaştırılması önemlidir. 

Bazı hastalarımız uzak göz numaraları sıfır derece olmasına rağmen sadece yakını göremedikleri için akıllı lens taktırmak istemektedirler. Yakın görme bozukluğu (presbiyopi) 44-45 yaş sonrasında kendini gösteren fizyolojik bir süreçtir, yani tıbben doğal yaşlanma sürecinde ortaya çıkmaktadır. Bu grup hastalara 50 yaşından önce akıllı lens yerleştirilmesini uygun görmüyoruz. 

Akıllı Lensler Mükemmel Midir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki hiçbir mercek mükemmel değildir ve mercek yapıları ve kırıcılıkları açısından mükemmeli üretme çalışmaları ilgili firmalar tarafından üzerinde çalışılan bir durumdur.

Akıllı Mercek göze gelen ışığı uzak-orta ve yakın mesafeye dağıtarak retina üzerine odaklar. Bu durum kişinin uzağı ve yakını aynı anda görmesini sağlamaktadır. Ancak ışık uzak ve yakın arasında dağıtıldığı için görüntü parlaklığında bazen azalma hissedilmektedir. Bu durum her kişi tarafından hissedilen bir durum değildir. Bu nedenle akıllı mercek herkese uygun bir tedavi değildir. Ancak göz doktorunuz muayene ile göz yapınızın akıllı lens açısından uygun olup olmadığına karar verebilir.

İster katarakt ameliyatı sonrasında isterse göz kusurlarının düzeltilmesi amacı ile olsun mercek takılan hastalarda ışıkların etrafında renkli hale ve ışık yansımaları görmek birçok hastada ortaya çıkabilen bir durumdur. Bu özellikle ameliyattan sonra kısa sürede ortaya çıkan ve genellikle altıncı aya kadar birçok kişide kaybolan bir durumdur. Renkli hale ve ışık yansımaları birçok kişide ciddi bir soruna neden olmadan atlatılabilmektedir. Bu anlamda son dönemde ortaya çıkan artırılmış derinlik algısına sahip lensler de (EDOF lens, Vivity Lens, Eyehance) tercih edilebilmektedir.

Akıllı Lens için Uygun Aday Mısınız?

Eğer göz numaranız sıfır ise yani uzak gözlük ihtiyacınız yoksa, akıllı lens için uygun aday olup olmadığınızla ilgili en önemli konu bilgisayar kullanma ve okuma gibi işlerinizi gözlüksüz yapabilme konforunuz için uzak görme netliğinden az da olsa tavizde bulunabilme kararınızdır.  

Eğer böyle bir kabulunuz yoksa ve mesleğiniz her zaman ve özellikle geceleri mükemmel bir görme seviyesine sahip olmanızı zorunlu tutan pilot ya da uzun yol şoforü iseniz bu durumda muhtemelen akıllı mercek için iyi bir aday olmayabilirsiniz. Böyle bir durumda  ameliyat sonrasında yakın gözlüğü kullanmanız gerekecek olsa dahi tek odaklı lens (monofokal lens) sizin için daha uygun olacaktır.

Katarakt dışında görmenizi etkileyen sarı nokta hastalığı, göz tansiyonu, keratokonus, kornea hastalıkları, ileri derecede kuru göz gibi başka bir hastalığınız varsa tek odaklı lens kullanmak sizin için daha uygun olacaktır. Hafif derece kuru gözlerde genellikle engel teşkil etmez.

Akıllı lens ameliyatı nedeniyle göz muayenesi olduğunuzda doktorunuz bahsettiğim tüm bu konularda ayrıntılı bir değerlendirme yapacaktır.

Akıllı Lens Kayseri

Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan akıllı lens konusunda ülkemizin en deneyimli hekimlerinden biridir. Yüzlerce akıllı lens operasyonu gerçekleştirmiştir. Akıllı lens için başvuran hastalarında son derece titiz davranmaktadır. 

Smart Lens

Smart lens tabiri de özellikle ingilizce bilen hastalar tarafından bazen kullanılmaktadır. Akıllı lens anlamında kullanılmaktadır. 

Akıllı Mercek Ameliyatı İçin randevu Alın

Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan, Kayseri’de Özel Muayenehanesinde Hizmet Vermektedir. Ameliyatlarını Anlaşmalı Olduğu Özel Hastanelerde Yapmaktadır. Randevu Almak İçin Tıklayınız. Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan’ın Muayenehane Konumunu için Tıklayınız.

Akıllı Lens: 16 Soru 16 Cevap hakkında 2 yorum yapıldı.

  1. Geri bildirim: Sivas Göz Doktoru - Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan

  2. Geri bildirim: Trifokal Lens Nedir? - Doç. Dr. Fatih Çakır Gündoğan

Yorumlar kapalı.

Scroll to Top

Sitemizi ziyaret ederek KVKK ve çerez kullanım politikamızı kabul etmiş sayılıyorsunuz.