fbpx

Travmaya Bağlı Görme Siniri Hasarı (Travmatik Optik Nöropati)

Travmaya bağlı optik sinir hasarı ya da travmatik optik nöropati optik sinire doğrudan ya da dolaylı gelen darbeler sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumlarda optik sinir hasarı hafif ya da ağır olabilmektedir.

Optik Sinir ve Görevi

Optik sinir göz ile beyni birbirleri ile birleştiren sinir dokusudur. Yani gözde ışık ile ortaya çıkan elektriksel yanıtlar beyindeki görme merkezlerine optik sinir ile iletilmektedir. Bu anlamda gözü bir ampule, beyindeki görme merkezini de bir elektrik trafosuna benzetirsek, optik sinir aradaki kablolardır. 

Optik sinir gözün arka kısmından çıkar ve gözün içinde bulunduğu kemik kafes olan orbitadan beyne geçerken dar bir kanaldan geçmektedir. Bu dar kanal içinde optik sinir kolaylıkla basıya uğrayabilmektedir. Şimdi travmatik optik nöropati konusuna devam edelim.

optik atrofi (travmatik optik nöropati)

Nedenler

Travmatik optik nöropatinin en sık nedeni optik sinirin yukarıda bahsettiğimiz dar kanal içinde bası altında kalmasıdır. Bu bası altında kalma durumu orbita adı verilen gözün içinde bulunduğu kemik kafese dışarıdan gelen darbelerin kemik yoluyla kanala iletilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu indirekt yani dolaylı bir hasardır. Ancak her zaman bu şekilde olmaz. Bazen optik sinir doğrudan da hasar görebilir. Orbita içinde olan kanamalar, tümörler gibi sorunlar optik siniri doğrudan baskı altında bırakabilmektedir. Bazen göze gelen delici ve kesici yaralanmalar aynı zamanda direkt olarak optik siniri zedeleyebilmektedir. 

Risk Faktörleri

Travmatik optik nöropati genellikle genç erkeklerde ortaya çıkmaktadır. Uluslararası optik sinir travma çalışmasında hastaların % 85’inin erkek ve ortalama yaşın 34 olduğu ortaya konulmuştur. En sık nedenler ise trafik kazası, bisiklet yaralanmaları, suikast ve düşme gibi başta alın ve şakak olmak üzere kafaya gelen darbelerdir.

Tanı

Travmatik optik nöropati durumlarında tanı genellikle hikaye ve klinik muayene ile kolayca konulmaktadır. Merkezi görme keskinliği ve renk görme azalır ve göz bebeğinin ışığa reaksiyonu bozulur. Optik sinirin görüntüsü başlangıçta genellikle normaldir, ancak 3-6 hafta içinde optik sinirdeki soluk beyaz görüntü zamanlar ortaya çıkar. Bu duruma optik atrofi adı verilmektedir. Bazen hastalar genel tıbbi sorunlardan dolayı acil bakım ya da yoğun bakımda tedavi görebilirler ve görme kaybını daha geç fark edebilirler.

Tedavi

Travmatik optik nöropatide etkinliği ispatlanmış bir tedavi yoktur. Bazı araştırmacılar travma sonrası erken dönemde yüksek doz steroid (kortizol) tedavisini önermektelerse de Uluslararası Optik Sinir Travma Çalışmasında bunu destekleyen bir bulgu saptanmamıştır.  

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email
Share on print

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button Scroll to Top