Excimer Lazer Konusunda Merak Ettiğiniz 19 Soru 19 Cevap

Excimer Lazer Nedir?

‘Excimer Lazer’ terimi göz kusurlarını (miyop, hipermetrop, astigmatizma) düzeltmek amacıyla kullanılan şemsiye bir terimdir. Bu yöntemlerden en sık kullanılanları PRK ve LASİK yöntemleridir. Bu tedavilerde kullanılan lazer ile gözümüzün en ön kısmında bulunan ve saydam olan kornea tabakası yeniden şekillendirilmekte ve kırıcılığı değiştirilerek kişinin göz numarası düzeltilmektedir. Excimer lazer tedavisine halk arasında daha eski bir yöntem olan göz çizdirme adı da verilmektedir.

Excimer lazer gözün en ön kısmında olan kornea tabakasının şeklinin lazerle düzenlenerek kişinin göz kusurunun (miyopi, hipermetropi, astigmatizma) düzeltilmesidir. Excimer lazere günümüzde halk arasında göz çizdirme operasyonu adı da verilmektedir. Ancak aslında bu yanlış bir tanımlamadır. Göz çizdirme yöntemi lazer öncesi dönemde sık kullanılan yöntem idi. Ama şu anda ülkemizde hemen hiç kullanılmamaktadır.  

Excimer Lazer operasyonunda kör olma ihtimali var mıdır?

Körlük bir gözün görmesinin 0.1 ve daha az olması şeklinde tanımlanmaktadır. Kişisel deneyimim olarak excimer lazer sonucunda kör olan hiçbir hastam olmadı. Çin’de 1009 kişinin Femto-LASİK sonuçlarını değerlendiren bir çalışmada hiçbir hastada görmeyi tehdit eden bir istenmeyen sonuçla karşılaşılmadığı rapor edilmiştir. Aynı şekilde lazer yapılan hastalarımızda küçük sorunların yaşanma riski de oldukça düşüktür. Bu anlamda excimer lazer etkinliği ve güvenliği oldukça yüksek bir cerrahi işlemdir.

Gözün görme seviyesi daha kötü olur mu?

Lazer çoğu göze uygun olsa da her göze uygun değildir ve belirli limitleri vardır. Bu sınırlara dikkat edildiği takdirde uygun bir cerrahi ile gözün numarasının daha kötü olma durumu hemen hemen hiç yoktur. Lazer işlemini deneyimli bir doktorun yapması çok önemlidir. Çünkü lazer işlemi aslında cerrahi anlamda hekimin üstün el yeteneğine sahip olmasını gerektiren bir işlem değildir. Bu nedenle lazer cerrahisi bu konuda yeterli teorik altyapıya sahip olmayan hekimler tarafından da yapılabilmektedir. Lazer cerrahisi teorik altyapı olarak ciddi birikim ve deneyim gerektirmektedir. Eğer gözün kornea tabakasının özelliklerine riayet etmeden lazer yapılacak olursa bazı durumlarda birkaç yıl sonra kişinin gözünde başka sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle hekim tercihi çok önemlidir.

Excimer Lazer ile göz numarası sıfırlanır mı?

PRK ve LASİK yöntemleri ile genellikle göz numarası sıfırlanır. Ancak bazen göz numarası çok yüksekse ve kornea kalınlığı yeterli değilse geride biraz numara bırakılabilir. Örneğin göz numarası 9 derece olan bir hastada kornea kalınlığı 7 derecenin düzeltilmesine imkan sağlayabilir. Bu durumda geride 2 derece numara kalır. Ancak bu durumlarda bile hastalar sonuçtan mutlu kalmaktadırlar. Bu gibi durumlarda bir başka alternatif ise merceklerle göz numarasının sıfırlanmasıdır. Lazer yerine mercek ameliyatı yapmaya karar vermede hastanın yaşının ve genel göz muayene durumunun etkisi vardır. Merceklerle ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Operasyon Sonrasında Göz Numarası Artar mı?

Lazer’in 18 yaş üzerinde yapılması gerekmektedir. Bunun nedeni 18 yaşından sonra kişilerin göz numarasında değişikliklerin genellikle olmaması veya çok az olmasıdır. Ancak bu durum kural değildir. Yani 18 yaşından sonra da göz numarası artabilir. Bu nedenle lazer yapıldıktan sonra da kişinin göz numarasında değişiklikler ortaya çıkabilir. Bunun için 18 yaşına gelen bir kişide göz numarasının son 1 yıl içerisinde ne kadar değiştiğine bakılır. Eğer 0.75 veya daha az değişiklik olmuşsa excimer lazer yapılabilir. Daha fazla değişiklik olmuşsa numaradaki değişikliğin durmasına kadar beklenebilir. Ancak bu bekleme durumu da zorunlu değildir. Yani kişinin göz numarası yüksekse her halükarda excimer lazer uygulanabilir. Sonradan numaranızda az değişiklik olsa bile bu durum sizi genellikle rahatsız etmez. Bu konuda kişi bazında karar vermek uygundur ve herkes için geçerli kesin ifadeler doğru değildir.

Excimer Lazer kimlere uygulanabilir?

 • 18 yaşını doldurmuş olanlar, (mutlak kriter değildir)
 • Son 1 yılda göz derecesi 0.75 dereceden fazla değişmemiş olanlar,
 • En fazla -10 dereceye kadar miyopi, 6 dereceye kadar astigmat ya da +6 derece kadar hipermetropisi olanlar,
 • Kornea kalınlığı yeterli kalınlıkta ve dokusu sağlam olanlar,
 • Gözlerinde başka herhangi bir hastalık bulunmayanlar,

Excimer Lazer kimlere yapılamaz?

PRK ve LASİK yöntemleri bazı durumlarda uygulanamazdır. Bu durumları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • Kontrolsüz ve ağır seyreden romatizmal hastalıkları olanlar,
 • Kontrolsüz Diyabet hastaları,
 • Hamile ya da bebek emziren kadınlar,
 • Kontrolsüz göz tansiyonu, üveit ve ileri derecede kuru göz vb. göz hastalıkları olanlar.
 • Gözlük numarasının stabil olmaması (hızlı değişken olması)
 • Fuchs distrofisi gibi bir kornea hastalığı olanlarda
 • Gerçekçi olmayan beklentilere sahip olanlar
 • Daha önce fakik IOL operasyou olup ta sığ bir ön kamara derinliğine sahip olanlar

Romatizmal Hastalığı Olanlara lazer Yapılabilir Mi?

Ankilozan Spondilit, Romatoid Artrit, Behçet Hastalığı, Sedef Hastalığı (Psöriasis), Sistemik Lupus Eritematosus ve diğer romatizmal hastalığı bulunan kişilerde lazer yapılıp yapılmaması durumuna ancak kişisel bazda karar verilebilir. Yapılan bilimsel çalışmalar iyi kontrol edilmiş romatizmal hastalığı olan kişilerde ve hafif seyreden durumlarda lazer göz operasyonunun sonuçlarının iyi olduğunu göstermiştir. Ancak kontrolsüz ve ağır seyraden romatizmal hastalığı olan kişilerde lazer göz operasyonlarının yapılmaması gerekmektedir.

Kaç tip Lazer Yöntemi Vardır?

Excimer Lazer yöntemleri çoktur ama bunları genellikle iki başlık altında gruplayabiliriz. Bunlardan birincisi PRK diğer ise LASİK’tir. Bunların dışında daha az uygulanan no touch yöntemi ve smile lazer yöntemleri de mevcuttur. Ancak bu yöntemler daha nadiren uygulanmaktadır.

PRK ve LASİK arasında ne gibi farklar vardır?

PRK yönteminde lazer işleminden sonra 2-3 gün süren gözde batma, yanma, sulanma şikayetleri olur. Bu durumun şiddeti kişiden kişiye değişmekle birlikte 3. gün ortadan kaybolur. PRK yönteminde lazer işleminden sonra göze doktor tarafından kontakt lens yerleştirilir ve 5. gün kontrol muayenesinde alınır. Hastanın görmesinde netlik ilk 1-2 ay süresince artmaya devam eder. Ancak lazerden sonra hasta her halükarda daha iyi görür, ilk 1-2 ayda bahsettiğimiz artma göreceli bir iyileşmedir.

LASİK yönteminde ise PRK’da görülen batma-yanma şikayetleri ya hiç olmaz ya da kişiyi rahatsız etmeyecek kadar az olur. LASİK yönteminde de PRK’da olduğu gibi lazer işleminden sonra göze kontakt lens konulur ve 1 gün sonra muayenede geri alınır. LASİK işleminde görme netliği oluşması için PRK gibi bir-iki ay beklemeye gerek kalmaz, görme netliği 1 gün içerisinde ortaya çıkar.

PRK ya da LASİK yapılmasına neye göre karar verilir?

Bir kişiye PRK mı yoksa LASİK mi yapılacağı kişinin göz numarasına, gözünde lazer işlemi uygulanacak olan kornea tabakasının kalınlığına ve bazen kişinin tercihine bağlıdır. Gözün numarası, kornea kalınlığı gibi faktörler değerlendirildiğinde bazı kişilerde PRK yapmak zorunludur, bazı kişilerde ise LASİK uygulamak daha iyi sonuçlar verir. Bazı kişilerde ise her iki yöntem de uygundur.

Excimer Lazer Ücretleri Nasıldır ve Neden Ciddi Fiyat Farkları Mevcuttur?

Excimer Lazer ücretleri kullanılan cihaza ve kullanılan yönteme göre değişmektedir. Bunun yanında excimer lazer’i uygulayan hekimin de konu ile ilgili tecrübe ve bilgisi çok önemlidir. Excimer lazer cihazları 1980’li yıllardan bu yana kullanılmaktadır ve zaman içinde ciddi teknolojik gelişmeler sonucunda evrimleşmiştir. Eski nesil excimer lazer cihazının 25-30 saniyede yaptığı işlemi yeni excimer lazer cihazları 7-8 saniyede yapabilmektedir. Ayrıca excimer lazer uygulamasının teknik boyutlarında da değişiklikler ortaya çıkmıştır. Kullanılan excimer lazer cihazı ne kadar yeni teknoloji ise fiyatlar da o kadar yüksektir. LASİK yönteminin fiyatı PRK yöntemine göre daha yüksektir. Bu nedenlerle daha ucuz bir PRK ya da LASİK işlemi aynı kalitede olmayabilir.

LASİK yöntemi neden daha pahalıdır?

LASİK yöntemi iki basamaktan oluşmaktadır. İlk kısmında kornea yüzeyinden flep adı verilen bir katman ayrılır ve excimer lazer uygulanır. Bu katman kaldırma işlemi mikrokeratom adı verilen mikrohassasiyete sahip bıçaklarla ya da femtosaniye lazer adı verilen bir lazerle yapılabilir. Femtosaniye lazerle katman kaldırma işlemi daha güvenli ve sonuçları daha iyidir. Femto-LASİK adı verilen bu yöntemde iki farklı lazer kullanılması maliyeti artıran bir faktördür.

PRK yöntemi Nasıl Yapılır?

PRK yönteminde LASİK’te olduğu gibi katman (flep) kaldırılmaz. Korneanın yüzeyinde bulunan hücre tabakası ya mekanik yöntemle ya da alkol kullanılarak alınır ve excimer lazer uygulanır. Burada LASİK’te olduğu gibi ikinci bir lazer cihazı kullanılmadığı için fiyatı daha düşüktür.

Göz Doktorlarının Excimer Lazer Yaptırmadığı Doğru mudur?

Excimer lazer yaptıran göz doktorları vardır. Excimer lazer zorunlu bir tedavi yöntemi değildir. Bir kişi eğer gözlük ve kontakt lens kullanmak istemiyorsa excimer lazer yaptırmak istemeyebilir. Yani excimer lazer bir tercihtir. Bununla birlikte lazer göz operasyonu olan bir çok göz doktoru da vardır.

17 yaşında Lazer Göz Operasyonu Yapılabilir Mi?

Lazer göz operasyonu için kişinin 18 yaşına gelmesi beklenir. Ancak 17 yaşında kesinlikle lazer göz operasyonu yapılamaz demek de doğru değildir. Yani yaş mutlak bir kriter değildir. Eğer kişinin göz derecesinde son 1 yılda değişiklik olmamışsa 17 yaşında da lazer göz operasyonu yapılabilir. Ancak yine de genel bir temayül olarak 18 yaş beklenmektedir.

Excimer Lazer Güvenli bir Yöntem Midir?

Excimer lazer ABD’de FDA adı verilen (Food and Drug Administration) ve ilaçların ve tedavi yöntemlerinin güvenliği ve güvenilirliğini denetleyen kurumun onayını almış bir tedavi yöntemidir. Tüm dünyada en fazla uygulanılan cerrahi yöntemlerden biridir ve sonuçları uygun hastalarda mükemmeldir.

Sosyal Güvenli Kurumu Tedaviyi Karşılıyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumları Excimer Lazer tedavisini ödememektedir. Tüm ücret kişi tarafından ödenmektedir.

Akıllı Mercek mi Lazer mi daha iyidir?

Gözde kırma kusurlarının tedavisi akıllı merceklerle de yapılmaktadır. Ancak her iki yöntemin uygun olduğu hasta grupları farklıdır. Bu konuda daha fazla bilgi almak için burayı tıklayınız.

Hekim Tercihi Önemli midir?

Hekim tercihi her cerrahi işlem için çok önemlidir. Excimer lazer için de bu durum aynıdır. Göz Hastalıkları içinde her hekim tüm konularda aynı derecede iyi olamaz. Excimer lazer konusu ile daha yakından ilgilenen ve bu konu ile ilgili bilgi ve tecrübesi fazla olan hekimleri tercih etmeniz önerilir. Bu her cerrahi işlem için geçerlidir.

Excimer Lazer Konusunda Merak Ettiğiniz 19 Soru 19 Cevap hakkında 4 yorum yapıldı.

 1. Ben ameliyat olalı 4 yıl oldu yeni fark ettim sağ gözümde sanki biraz bozulma yani eskisi gibi uzağı görmede birazcık bulaniklasmis gibi hissettim bu tekrardan eskisi gibi mi olacak olursa bı daha ameliyat olabilirmiyim cevabınızı bekliyorum .

  1. Merhaba Sedat Bey,
   Lazer operasyonundan sonra göz derecelerinde değişiklik olabilir. Ama eski numaraya geleceği anlamına gelmez. Eğer göz yapınız uygunsa tekrar bir lazer de yapılabilir belki.
   Sizin gibi bizlere değişik platformlarda soru soran takipçilerimize verdiğimiz bu hizmet nedeniyle dolayı aşağıdaki linki tıklayıp google profilimize yorum yazabilirseniz çok sevinirim.
   https://g.page/kayseri_goz_doktoru/review?mt

Yorumlar kapalı.

Scroll to Top
lazer göz ameliyatı kayseri
LAZER OPERASYONLARINDA
% 15 İNDİRİM

30 KASIM 2023 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR!

DOÇ. DR. FATİH ÇAKIR GÜNDOĞAN

Sitemizi ziyaret ederek KVKK ve çerez kullanım politikamızı kabul etmiş sayılıyorsunuz.